Bioteknologiska rengöringsmedel för trappstädning Stockholm

trappstädning stockholmBioteknik bygger på olika medel som kan avlägsna fett och smuts med hjälp av snälla bakterier. De får smutsen att lösas upp på ett miljövänligt sätt och i Stockholm har dessa rengöringsmedel prövats på olika håll nu. Medlen är helt miljövänliga för både de som passerar trapphusen och städarna som utför trappstädning. Som städare är det inte bra att utsättas för flera olika kemikalier såpass kontinueligt som en städare gör, därför är dessa bioteknologiska rengöringsmedel ett väldigt bra alternativ. De luktar inte rent men de innehåller inte heller någon parfym, som i sin tur också är en kemikalie. Dessa medel är dyrare för städfimor i Stockholm att köpa in men innan man börjar använda dessa medel ska man ha lärt sig dosera rätt. I slutändan kommer pris trappstädning Stockholm att bli billigare eftersom när man använder bioteknologiska rengöringsmedel rätt går det åt mindre. Trappstädning blir även lättare för städare att utföra eftersom medlet glider lättare och för att kunna städa ordentligt behövs inte längre mer än ca tre medel. Annars kan en städfirma i Stockholm använda upp till tio olika medel inom trappstädning. Det är varken bra för städarna i Stockholm eller miljön vi vistas i.